Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Analys: Scania inför Q2 rapporten

  Posted on July 22nd, 2009 Peter Tjernström No comments

  Efter att världens näst största lastbilstillverkare, AB Volvo, rapporterat för Q2 finns det anledning att se över vår prognos (se tidigare artikel) för Scania som kommer med rapport den 23 juli. Här ett par noteringar från Volvos rapport som är relevanta för Scania:

  • Den europeiska totalmarknaden för tunga lastbilar väntas åtminstone halveras under 2009 jämfört med 2008 och den nordamerikanska marknaden spås minska med 30–40 procent. Detta är en upprepning av tidigare prognos.
  • Volvo hade det fortsatt mycket tungt i Europa under Q2: Lastvagnsleveranserna var ned 66 procent på årsbasis (Q1: -60%).
  • Volvo har fortsatt höga kreditförluster, i storleksordningen 25% av ränte- och hyresintäkter. Kreditförlusterna ökade också kraftigt för Scania under Q1 (se tidigare artikel).

  Totalt sett pekar detta på att återhämtningen från denna låga nivå kommer att ta längre tid än vi tidigare trott och vi tvingas justera ned lastbilsförsäljningen för 2009 något, samtidigt som vi tar höjd för ökade kreditförluster. Dessutom har risken i Scaniaaktien ökat då Beta (den koefficient som mäter aktiens volatilitet relativt index) har ökat sedan sist (nu 1,45 enligt Avanza.se). Den nya prognosen hittar ni i grafen nedan.

  scania_res_och_prog_2009_2

  Denna prognos ger nu en vinst per aktie, EPS, om 1,94 kr för 2009.  Då vi nu är nere på väldigt låga vinstnivåer för 2009 ( Scania tjänade 3,80 kr per aktie bara under Q2, 2008), så krävs det en bra prognos även för 2010 för att räkna fram en rimlig värdering på aktien. Denna gång väljer vi att göra den omvända analysen, dvs. vilken resultatnivå som ger samma vädering som den nuvarande aktiekursen. Jag konstaterar att det krävs en EPS år 2010 om 6,30 kr för att motivera den nuvarande aktiekursen på 83,75 kr. Detta motsvarar 12 procents försäljningstillväxt (jämfört med vår prognos) och en rörelsemarginal om 7%.

  Det är inte omöjligt att Scania når upp till detta, men då vi i nuläget inte har några som helst tecken på marknadstillväxt så förefaller värderingen något ansträngd. Vi avvaktar rapporten innan vi tar position i aktien. Den något mer riskbenägne tar kort position inför rapporten.

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • H&M – Quick analysis of Q2 report

  Posted on June 25th, 2009 Peter Tjernström No comments

  H&M’s Q2 report came in better than we expected and slightly better than the analyst consensus. Sales were in line with consensus, but the gross margin was 0,9 percentage points better than expected, which contributed to an EPS 2,5% higher than expected.

  H&M has once again proven that it can deliver good results in a difficult market environment. I must admit having taken a too negative view of the company’s possibilities to deliver on this level given the tough market. I am updating my estimates for the coming two quarters based on the report and the information given today (see table below). The DCF analysis now yields a FV of 376 SEK, which is exactly at the level where H&M is traded at the moment. One of the most important investment rules is to swallow your pride when you’re wrong and limit the loss. Hence, I closed the short position at 376 SEK this morning and thus took a 3,6% loss.

  hm_performance_and_estimates_0809_post_q2

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Börskommentar: Börsen senaste veckan och slutsatser för Scania B

  Posted on April 4th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Stockholmsbörsen har stigit kraftigt den senaste veckan, exempelvis har det lite bredare indexet OMX Stockholm_PI gått upp ca. 13% sedan börsen öppnade i tisdags.

  I väntan på rapporterna från Q1 är det just nu mycket fokus på makroekonomisk statistik och nyheter som kan påverka konjukturen och företagens förutsättningar. Så när man från G20-mötet kommunicerade att man enats om att stimulera världsekonomin med sammanlagt 1.100 miljarder dollar, så mottogts det med glädje på börserna över hela världen. Andra, exempelvis The Economist, är dock mera skeptiska.

  Vad gäller Scania B så har aktien stigit med ca 24% till 79,50kr senast betalt på fyra dagar. Den har därmed redan passerat kursmålet som jag fastlade i min analys den 30 mars. Scanias kunder är väldigt beroende av en fungerande kreditmarknad för att finansiera sina köp. I  grafen nedan kan man se att aktien gått mycket bättre än OMXSPI sedan nyheterna om G20-stimulanserna kom under torsdagen. Detta förklaras med att placerana räknar med att just sådana åtgärder bidrar till att både stimulera ekonomin och lösa problemen på kreditmarknaden samt att Scania tjänar mera på detta än många andra bolag.

  scania_omxspi

  scania_omxspi

  Det är drygt 3 veckor kvar till den 27 april då Scania presenterar sin Q1-rapport. Eftersom min bolagsanalys är oförändrad jämfört med den 30 mars, så blir rådet att avvakta med köp till aktien sjunkit ner i den undre delen av intervallet, dvs. 70-75kr.
  Som alltid är det omöjligt att förutse hur en aktie ska utvecklas i det korta perspektivet, men för den uppmärksamme placeraren tror jag att det kommer att finnas tillfällen innan rapporten att köpa på nivåer 10% lägre än idag.

  Rate this article! 3.00 out of 5