Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Scania AB post Q2: Analysis and valuation

  Posted on July 31st, 2009 Peter Tjernström No comments

  After the Q2 report from the Swedish truck and bus manufacturer Scania AB, it’s time to have a another look at the valuation of the company. First some brief statements from the report itself and a comment on our estimates.

  Scania posted a Q2 loss, all results worse than expected and management expects a tough Q3

  After competitor AB Volvo reported lower than expected sales due to a weak market, we lowered our estimates for Scania Q2 and the FY2009 in an analysis (Swedish only) one day prior to the report. Expectations were reduced in all areas: sales, gross margin, operational and financial result. However, the report still came in lower than expected.

  Net Sales were 14429 MSEK (1331 MEUR), 12% lower than our estimates, the gross margin came in at 19% (we: 21,9%), and Scania recored a 150 milion SEK loss after tax where we expected a 420 milion SEK profit. The difference was majorly due to weaker market conditions (i.e. lower sales). ,

  In terms of outlook, the management team was adding to the pain when it concluded that

  “The demand in Q3 is likely to be on the same level as Q2. Come September, we’ll know better where the market is heading.” (Leif Östling, CEO)

  and regarding credit losses in financial services Jan Ytterberg (CFO) commented that

  “We haven’t seen the worst yet. I believe that Q3 will be difficult for the transportation industry.”

  Two different ways to assess the company value

  In order to figure out if Scania is traded at a fair value, we have carried out a DCF analysis based on two different scenarios.

  1) Using the median value of analyst estimates

  Scania AB publishes an overview of analyst estimates on its company homepage. For each year of the years 2009, 2010 and 2011, we have used the median EPS estimate in our DCF analysis. These predict that Scania will earn 1,88 SEK per share this year, increase it (by 104%)to 3,8 in 2010 and (by 51%) to 5,8 in 2011. For the years 2012 and onwards, we have used an average growth rate of 5%. This DCF analysis yields a Fair Value (FV) of 69 SEK.

  2) Using the past to predict the future

  Scania has been through downturns before, (although this one is tougher and more sudden than any of the downturns after 1945), the last one in 2001. We have used past sales and operating margin growth data from the four years after the 2001 downturn in order to predict the EPS for 2010-2013. We have also compensated for the fact that this dip is bigger than the 2001 one, by exaggerating the EPS growth for 2010 compared to the historical data. This analysis predicts an 2010 EPS of 3,76 SEK and growing by 27%, 17% and 12% for the three years thereafter before turning to the long term growth estimate of 5%. This DCF analysis produces a FV of 66 SEK.

  It should be mentioned that these EPS estimates are by no means conservative. Given the current market situation, it is very doubtful that Scania will reach 1,88 SEK this year, not to mention a 100% EPS growth in 2010. I believe it  is fair to say that these levels suggest a quite rapid market recovery during 2010. In this context we also note that CA Cheuvreux today increased its recommendation for Scania from underperform to outperform (target level 106 SEK from 60 SEK earlier), in an analysis entirely based on the assumtion that Volkswagen will sell its part of Scania to MAN and thus triggering a mandatory public offer. The Scania share rose 4,6% to 85 SEK on these speculations.

  Conclusion

  It may be tempting to speculate on a mandatory offer from MAN and buy the Scania share on the basis of such speculation. However, even on the basis of aggressive EPS estimates (as above) the Scania share trades above its fair value and so is fundamentally overvalued. Based on the current company performance and the market developments, Scania is a clear cut sell case. We took at short position at 85 SEK in todays closing trade.

  Rate this article! 3.50 out of 5
 • Analys: Scania inför Q2 rapporten

  Posted on July 22nd, 2009 Peter Tjernström No comments

  Efter att världens näst största lastbilstillverkare, AB Volvo, rapporterat för Q2 finns det anledning att se över vår prognos (se tidigare artikel) för Scania som kommer med rapport den 23 juli. Här ett par noteringar från Volvos rapport som är relevanta för Scania:

  • Den europeiska totalmarknaden för tunga lastbilar väntas åtminstone halveras under 2009 jämfört med 2008 och den nordamerikanska marknaden spås minska med 30–40 procent. Detta är en upprepning av tidigare prognos.
  • Volvo hade det fortsatt mycket tungt i Europa under Q2: Lastvagnsleveranserna var ned 66 procent på årsbasis (Q1: -60%).
  • Volvo har fortsatt höga kreditförluster, i storleksordningen 25% av ränte- och hyresintäkter. Kreditförlusterna ökade också kraftigt för Scania under Q1 (se tidigare artikel).

  Totalt sett pekar detta på att återhämtningen från denna låga nivå kommer att ta längre tid än vi tidigare trott och vi tvingas justera ned lastbilsförsäljningen för 2009 något, samtidigt som vi tar höjd för ökade kreditförluster. Dessutom har risken i Scaniaaktien ökat då Beta (den koefficient som mäter aktiens volatilitet relativt index) har ökat sedan sist (nu 1,45 enligt Avanza.se). Den nya prognosen hittar ni i grafen nedan.

  scania_res_och_prog_2009_2

  Denna prognos ger nu en vinst per aktie, EPS, om 1,94 kr för 2009.  Då vi nu är nere på väldigt låga vinstnivåer för 2009 ( Scania tjänade 3,80 kr per aktie bara under Q2, 2008), så krävs det en bra prognos även för 2010 för att räkna fram en rimlig värdering på aktien. Denna gång väljer vi att göra den omvända analysen, dvs. vilken resultatnivå som ger samma vädering som den nuvarande aktiekursen. Jag konstaterar att det krävs en EPS år 2010 om 6,30 kr för att motivera den nuvarande aktiekursen på 83,75 kr. Detta motsvarar 12 procents försäljningstillväxt (jämfört med vår prognos) och en rörelsemarginal om 7%.

  Det är inte omöjligt att Scania når upp till detta, men då vi i nuläget inte har några som helst tecken på marknadstillväxt så förefaller värderingen något ansträngd. Vi avvaktar rapporten innan vi tar position i aktien. Den något mer riskbenägne tar kort position inför rapporten.

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Analys: Avanza Bank Q2 rapport

  Posted on July 17th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Stretch Target har gått igenom Avanzas Q2 rapport från den 10 juli och därefter uppdaterat vår prognos för 2009. Nedan följer en kort genomgång av de viktigaste punkterna i rapporten.

  Kontotillväxt

  Som vi konstaterat i en tidigare analys är tillväxten av nya konton den viktigaste förutsättningen för att Avanza ska kunna uppnå sina tillväxtmål. Avanza rapporteade en sekvensiell kontotillväxt om 5,8%, vilket gjorde att tillväxten sedan Q2 2008 hamnade på 21%. Detta är i linje  med medelvärdet för de senaste 10 kvartalen och medförde således inga överraskningar

  Intäkter

  På grund av lägre marknadsräntor än väntat och en ordentlig börsuppgång under början av kvartalet så avvek både räntenettot och courtageintänterna från vår prognos. Räntenettot blev något sämre och courtageintänterna  betydligt bättre än förväntat. Men då både ränte- och courtagemarginalen var höga 87%, så slog Avanza våra intäktsförväntningar för kvartalet med 30%.

  Kostnader

  Kostnaderna var 15% lägre än motsvarande kvartal förra året och därmed exakt som vår prognos.

  Slutsats och värdering

  För avslutningen av 2009 räknar vi med en liten sättning av aktiemarknaden och att Avanza därmed får svårt att upprepa rekordet på 82 miljoner i courtagenetto. Vi vet också att riksbanken sänkt räntan ytterligare och att detta redan har påverkat den korta STIBOR-räntan. Vi räknar med att denna räntenivå består under året och att Avanzas räntenetto för vart och ett av kvartalen Q3 och Q4 blir 8-9 miljoner lägre än för Q2. Detta ger en vinst per aktie (EPS) om 7,34 kr för 2009.

  Det är dock troligt att både aktiemarknaden och räntenivån ser en uppgång under 2010. Vi lägger in detta i vår prognos och får då en EPS-ökning om 10% för 2010. Långsiktigt räknar vi fortfarande med en vinsttillväxt om 4%.

  Med dessa estimat ger en DCF-analys oss ett riktkurs på 124 kr. Avanza handlas i skrivande stund till 121 kr efter flera dagar av stigande kurser på Stockholmsbörsen. Långsiktigt är aktien köpvärd på denna nivå, medan den kortsiktige aktören kan avvakta de närmaste dagarnas utveckling för att eventuellt kunna köpa på en lägre nivå.


  Rate this article! 3.00 out of 5