Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Bolagsanalys Scania AB

  Posted on March 31st, 2009 Peter Tjernström 1 comment

  Först ut av bolag att analyseras på stretchtarget.se är lastbilstillverkaren Scania.

  När 2008 summerades i början av februari, kunde Scania lägga ett mycket lönsamt år till handlingarna. Rörelsemarginalen slutade på 14,1% och låg därmed i paritet med 2007 års rekordhöga 14,4%. Att det inte blev ett nytt rekordår och att inte försäljningen ökade mer än 5% beror naturligtvis på det svaga fjärde kvartalet (Q4) då Scania kraftigt påverkades av den globala finanskrisen och antalet levererade lastbilar minskade med 20% jämfört med Q4 2007. Den största oron i Q4-rapporten kom dock från orderingången. Denna minskade med över 97% från Q4 2007 och med 94% jämfört med föregående kvartal 2008.

  Vd Leif Östling påpekade att det inte är konstigt att orderingången minskar så kraftigt när kunderna räknar med att Scania numera har lager av lastbilar som kan levereras i princip direkt kunden lägger ordern. Han menar att antalet levererade lastbilar är ett bättre mått på försäljningsnedgången.

  När marknadsläget är så osäkert som idag är det klokt att söka sig till bolag som har bevisat att de tidigare kunnat hantera stora nedgångar i efterfrågan. Scania är ett alldeles utmärkt exempel på detta. Leif Östling har varit chef för Scania-divisionen sedan 1989, vd för Scania sedan 1994 och under denna tid har Scania aldrig skrivit förlust. En titt på rörelsemarginalen sedan 1996 (se bild nedan) visar att bolaget även vid den förra konjunkturnedgången lyckades visa lönsamhet. Den sämsta marginalen som noterades var 4% år 2001.

  scania1

  Scanias ledning har tydligt kommunicerat att 2009 blir ett väldigt tufft år, men frågan som alla ställer sig är hur djup nedgången kan bli. Jag räknar med en ordentlig försäljningsminskning om 33% på helårsbasis (-40% för den viktiga lastbilsdelen) och att detta pressar rörelsemarginalen till 5%. Detta resulterar i att intjäningen per aktie (eps) minskar med 77% från 11,11 SEK till 2,57 SEK. Jag räknar dock med att kundernas problem med finansiering kommer att lösas under 2009 och att 2010 blir ett bättre år för Scania med ökad eps.

  Min analys av diskonterade kassaflöden (discounted cash flow analysis, DCF) utgående från detta och en långsiktig tillväxt av eps om 4,5% ger ett Fair Value (FV) i intervallet 70-80 kr. Scania B handlas i skrivande stund till 65,50 kr och har den senaste månaden handlats i intervallet 59-70 kr. Jag menar att aktien i dagsläget är köpvärd upp till mitten av FV-intervallet ,75 kr,  för placerare med en placeringshorisont längre än 2 år. Någon invänder att detta motsvarar ett p/e-tal på 29 baserat på min prognos för årets vinst och att det måste vara för högt. Jag svarar då att 2009 kommer att vara ett väldigt dåligt år, men att min analys visar på en reaktion uppåt under 2010. Reaktionen uppåt kommer att vara beroende av fallet under 2009. I en alternativ modell där fallet under 2009 inte blir lika stort, måste man ta hänsyn till att förbättringen under 2010 inte heller blir lika stor. Detta skulle ge ett mer normalt p/e-tal för 2009, men den fundamentala värderingen av bolaget skulle förbli densamma.

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Who is managing your most important project?

  Posted on March 30th, 2009 Peter Tjernström No comments

  The world is in the middle of the toughest economic downturn in decades. Company spending and investment is being slashed everywhere. As a businessman, chief executive of a Fortune 500 company or a self-made entrepreneur, you are probably thinking about which projects you really can afford moving forward.

  You should also be asking yourself: Who is managing my most important project? What challenges must this person be able to overcome? And what are the  required qualifications and skills to make that project a success?

  As for the challenges, I am rather convinced that you will end up with a list similar to this one (at least if your company is of the bigger kind):

  First of all, your most important project is critical for your business. Since it is critical for your business many people are interested in the status, and hence the project manager (PM) has to be able to deal with all sorts of important internal and possibly external stakeholders.

  If you’re operating in a global environment, the project is inevitably spread over many sites and involves people of many different cultures. Hence, your PM can’t be afraid of travelling, he or she does not only need to have language skills, he or she must also be able to interpret messages depending on the cultural background of the messenger.  Of course your most important projects carries many high risks, and yes, it just happens to be on a tight schedule.  Does this sound familiar? That’s great! We can help you with your project!

  Rate this article! 3.00 out of 5