Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • This time to Spain

  Posted on June 6th, 2012 Peter Tjernström No comments

  After trading up in a risk-approving enviornment for almost three months, stock markets in the US and Europe started to reverse in March and accelerated the fall through April and May. All major European stock indicies as well as e.g. the DJIA is now in red for the year. Yesterday the ECB published data showing that, for the twelfth consecutive week, its purchase volumes of eurozone nation’s bonds were zero. In the last six months, there has been a strong correlation between central bank interventions, lower yields on troubled eurozone nation’s bonds and rising stock markets. The ECB jumped in to rescue Italy in December 2011 and at the same time it launched LTRO (effectively risk-free money for Europe’s banks), which triggered the bull market that later peaked in March this year. If there ever was any doubt that ECB’s Securities Market Programme (SMP) was effective, the graph below (click to enlarge) will remove all doubt. It speaks for itself: Spain can no longer finance its debt through the regular bond market. The ECB will have to resume purchase of Spaniard bonds on the secondary market – or launch a broader measure like LTRO3.

  spain_italy_10y_june5_20123

  Rate this article! 4.00 out of 5
 • Alfa Laval – Varning för häftiga reaktioner

  Posted on April 19th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Alfa Lavals aktie har, i likhet med stockholmsbörsen i stort, gått bra och stigit med ca. 10% under de två senaste börsdagarna. Bloaget presenterar sin Q1-rapport imorgon den 20 april kl 13:45 och i fredags omsattes aktier till ett värde av 570 miljoner SEK i bolaget, vilket är ca. tre gånger så mycket som den genomsnittliga omsättningen under den senaste månaden.

  alfalaval_april16_17_2009

  En anledning till detta kan vara blankare som har fått kalla fötter inför rapporten. Aktien tillhör nämligen de mest utlånade på stockholmsbörsen; den 9 april var ca. 30 miljoner aktier, (7% av aktiestocken), utlånade. Ett annat sätt att få en uppfattning om utlåningens relativa storlek (än att jämföra med det totala antalet aktier) är att ställa den i relation till hur många aktier av detta slag som omsätts på börsen varje dag. Senaste veckan har dagsomsättningen i Alfa Laval i medeltal varit 325 miljoner SEK. Nuvärdet av de 30 miljoner aktierna som var utlånade den 9 april är 2310 miljoner SEK. Detta ger att ca 7 genomsnittliga dagsomsättningar (gdo, min förkortning) är utlånade. Detta är mycket. Som jämförelse kan nämnas HM med 1,5 gdo och SEB A med 1 gdo.

  Om en stor andel av aktierna i ett företag är utlånade kan det ge upphov till onormalt stora svängningar även vid små nyheter kring företaget. Inför en rapport ökar naturligtvis sannolikheten för oväntade nyheter.

  Som ett färskt exempel kan nämnas Trelleborg, där aktier till ett värde av ca. 3,5 gdo var utlånade inför rapporten i fredags. Rapporten var bättre än väntat och aktien steg 25% på en dag till en omsättning som var mer än 5 ggr större än snittet under senaste veckan.

  Oavsett om man äger eller har blankat aktier i Alfa Laval finns det alltså anledning att förbereda sig på häftiga kursrörelser imorgon.

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Ska börsens värdering minska i flera år framöver?

  Posted on April 7th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Om man tittar på historiska data från 1881 och framåt och därefter drar slutsatser om framtiden, så blir det som rubriken indikerar. Morgan Stanleys strateger har tagit fram en rapport som citeras i tidningen Affärsvärlden, där man jämför P/E-talet för bolagen i indexet S&P 500 med det långsiktiga genomsnittet.

  Enligt grafen (här är förresten som publiceras i den länkade artikeln ovan, har börsen (S&P 500) nu varit övervärderad sedan 1991. Under 2008 gick värderingen för första gången på 17 år under det långsiktiga genomsnittet.  Att döma av tidigare korrektioner ska vi nu får se en börs med liknande P/E-tal som nu eller lägre i mer än 10 år framöver!

  Men detta behöver inte betyda att det är läge att sälja av allt och återkomma om 10 år. Egentligen är det inte över eller under medelvärdet som är intressant här, utan snarare förändringen av värderingen, dvs derivatan på den presenterade grafen.

  Man kan t.ex. konstatera att från 1983 till 1988 ökade värderingen mer eller mindre konstant (faktum är att den ökade mer eller mindre konstant i 17 år, ända till år 2000). Som bekant var dessa år mycket goda börsår, då även vinsterna steg.

  Just den aspekten är intressant att fundera vidare på. Grafen presenterar ju P/E-talet, dvs en kvot mellan pris och vinst. För att denna kvot ska öka krävs att priset ökar mer än vinsterna. Vi vet att i början av en längre börsnedgång så faller först priset pga. oro för vinstfall och därefter kommer vinsterna att falla. Om vi nu använder historien för att spå in i framtiden så ska vi alltså förvänta oss fallande P/E-tal ett par år framöver. Aktierna (dvs priset) har redan fallit, det vet vi. Än är det dock få bolag som har rapporterat förluster. Har vinsterna, eller snarare vinstprognoserna, fallit tillräckligt ännu? Om inte, kan vi nog förvänta oss att det blir värre innan det blir bättre.

  (Här är förresten en bättre bild av samma graf från en väldigt liknande artikel av samma författare.)

  Rate this article! 3.00 out of 5