Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Analys: Scania Q1 Rapport

  Posted on April 28th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Igår rapporterade Scania för första kvartalet och i princip var alla poster utom kassaflödet sämre än analytikernas prognoser. Jag ska nedan gå igenom väsentliga delar av resultatet och revidera min prognos för 2009.  Först några nyckelresultat:

  • Nettoomsättningen minskade med 28% jämfört med Q1 2008 och 30% sekvensiellt
  • Antalet levererade lastbilar minskade med 43% jämfört med Q1 2008. I centrala och östra europa var minskningen 77%, medan Latinamerika bara minskade med 7%. I Brasilien, som är Scanias största marknad, ökade Scania sin marknadsandel från 18,9% till 26,6%. Jämfört med Q4 2008 minskade lastbilsleveranserna med 38%
  • Rörelsemarginalen blev 3,2% jämfört med förväntade 3,7% och 16,4% förra året
  • Omsättningen inom serviceprodukter steg med 2% jämfört med Q1 2008
  • Finansnettot blev -342 miljoner kronor. Här inkluderades en ovanligt stor kostnad i omvärderingen av finansiella instrument om 115 miljoner
  • Kreditförlusterna (konstaterade och befarade) blev 151 miljoner jämfört med 8 miljoner samma kvartal i fjol

  Anledningen till att nettoomsättningen inte minskar lika mycket som lastbilsleveranserna är att Scania kunnat ta ut ett högre genomsnittligt pris och att serviceprodukterna, som i nuläget utgör ca. 25% (!) av nettoomsättningen, håller upp totalen.

  Jag hade förväntat mig 8% lägre omsättning är det faktiska utfallet, (framför allt då jag inte trodde att servicedelen skulle hålla tillbaka så bra), men även lägre kostnader och därför en högre marginal (se tabell nedan). Här är framför allt kreditförlusterna en besvikelse, ca. 100 miljoner sämre än förväntat. Därför är också rörelseresultatet 138 miljoner sämre än jag förväntat mig. Just kreditförlusterna är väldigt svåra att uppskatta och medför i dagsläget en osäkerhet i värderingen av bolaget.

  Även finansnettot var en besvikelse; ca. 160 miljoner lägre än jag förväntat mig. Allt detta sammantaget så blev nettoresultatet per aktie hela 63% sämre än förväntat, även om det då ingår poster som får anses vara av engångskaraktär.

  Den enda siffra, förutom serviceverksamheten,  som är riktigt stark är kassaflödet; Scania lyckas nå ett positivt kassaflöde på 1,8 miljarder kronor. Detta kan jämföras med konkurrenten Volvo AB som i Q1 noterade ett negativt kassaflöde om ca. 15 miljarder kronor.

  Scania Q1 2009, prognos och utfall

  Scania Q1 2009, prognos och utfall

  Prognos 2009

  Jag skruvar upp försäljningsprognosen något (se bild nedan för resultatet av prognosjusteringen) baserat på den överraskande starka eftermarknadsaffären (serviceprodukter). Och även om jag måste justera prognosen för högre kreditförluster och försämrat räntenetto så blir reslutatet en relativt liten eps-justering för helåret från 2,57 till 2,40 SEK. Detta medför att Fair Value (FV) enligt en DCF-analys nu är 71 SEK.  Scaniaaktien, som i skrivande stund handlas till  84,50 SEK, är därmed övervärderad med 19% och därför blir rekommendationen att sälja ner till FV-nivån på kort sikt.

  scania_res_och_prog_20091

  Länk till Scania Q1 rapport. Om ni inte orkar läsa hela rapporten så kan ni läsa VDs kommentarer här.

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Börskommentar: Börsen senaste veckan och slutsatser för Scania B

  Posted on April 4th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Stockholmsbörsen har stigit kraftigt den senaste veckan, exempelvis har det lite bredare indexet OMX Stockholm_PI gått upp ca. 13% sedan börsen öppnade i tisdags.

  I väntan på rapporterna från Q1 är det just nu mycket fokus på makroekonomisk statistik och nyheter som kan påverka konjukturen och företagens förutsättningar. Så när man från G20-mötet kommunicerade att man enats om att stimulera världsekonomin med sammanlagt 1.100 miljarder dollar, så mottogts det med glädje på börserna över hela världen. Andra, exempelvis The Economist, är dock mera skeptiska.

  Vad gäller Scania B så har aktien stigit med ca 24% till 79,50kr senast betalt på fyra dagar. Den har därmed redan passerat kursmålet som jag fastlade i min analys den 30 mars. Scanias kunder är väldigt beroende av en fungerande kreditmarknad för att finansiera sina köp. I  grafen nedan kan man se att aktien gått mycket bättre än OMXSPI sedan nyheterna om G20-stimulanserna kom under torsdagen. Detta förklaras med att placerana räknar med att just sådana åtgärder bidrar till att både stimulera ekonomin och lösa problemen på kreditmarknaden samt att Scania tjänar mera på detta än många andra bolag.

  scania_omxspi

  scania_omxspi

  Det är drygt 3 veckor kvar till den 27 april då Scania presenterar sin Q1-rapport. Eftersom min bolagsanalys är oförändrad jämfört med den 30 mars, så blir rådet att avvakta med köp till aktien sjunkit ner i den undre delen av intervallet, dvs. 70-75kr.
  Som alltid är det omöjligt att förutse hur en aktie ska utvecklas i det korta perspektivet, men för den uppmärksamme placeraren tror jag att det kommer att finnas tillfällen innan rapporten att köpa på nivåer 10% lägre än idag.

  Rate this article! 3.00 out of 5