Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Analys: Scania Q1 Rapport

  Posted on April 28th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Igår rapporterade Scania för första kvartalet och i princip var alla poster utom kassaflödet sämre än analytikernas prognoser. Jag ska nedan gå igenom väsentliga delar av resultatet och revidera min prognos för 2009.  Först några nyckelresultat:

  • Nettoomsättningen minskade med 28% jämfört med Q1 2008 och 30% sekvensiellt
  • Antalet levererade lastbilar minskade med 43% jämfört med Q1 2008. I centrala och östra europa var minskningen 77%, medan Latinamerika bara minskade med 7%. I Brasilien, som är Scanias största marknad, ökade Scania sin marknadsandel från 18,9% till 26,6%. Jämfört med Q4 2008 minskade lastbilsleveranserna med 38%
  • Rörelsemarginalen blev 3,2% jämfört med förväntade 3,7% och 16,4% förra året
  • Omsättningen inom serviceprodukter steg med 2% jämfört med Q1 2008
  • Finansnettot blev -342 miljoner kronor. Här inkluderades en ovanligt stor kostnad i omvärderingen av finansiella instrument om 115 miljoner
  • Kreditförlusterna (konstaterade och befarade) blev 151 miljoner jämfört med 8 miljoner samma kvartal i fjol

  Anledningen till att nettoomsättningen inte minskar lika mycket som lastbilsleveranserna är att Scania kunnat ta ut ett högre genomsnittligt pris och att serviceprodukterna, som i nuläget utgör ca. 25% (!) av nettoomsättningen, håller upp totalen.

  Jag hade förväntat mig 8% lägre omsättning är det faktiska utfallet, (framför allt då jag inte trodde att servicedelen skulle hålla tillbaka så bra), men även lägre kostnader och därför en högre marginal (se tabell nedan). Här är framför allt kreditförlusterna en besvikelse, ca. 100 miljoner sämre än förväntat. Därför är också rörelseresultatet 138 miljoner sämre än jag förväntat mig. Just kreditförlusterna är väldigt svåra att uppskatta och medför i dagsläget en osäkerhet i värderingen av bolaget.

  Även finansnettot var en besvikelse; ca. 160 miljoner lägre än jag förväntat mig. Allt detta sammantaget så blev nettoresultatet per aktie hela 63% sämre än förväntat, även om det då ingår poster som får anses vara av engångskaraktär.

  Den enda siffra, förutom serviceverksamheten,  som är riktigt stark är kassaflödet; Scania lyckas nå ett positivt kassaflöde på 1,8 miljarder kronor. Detta kan jämföras med konkurrenten Volvo AB som i Q1 noterade ett negativt kassaflöde om ca. 15 miljarder kronor.

  Scania Q1 2009, prognos och utfall

  Scania Q1 2009, prognos och utfall

  Prognos 2009

  Jag skruvar upp försäljningsprognosen något (se bild nedan för resultatet av prognosjusteringen) baserat på den överraskande starka eftermarknadsaffären (serviceprodukter). Och även om jag måste justera prognosen för högre kreditförluster och försämrat räntenetto så blir reslutatet en relativt liten eps-justering för helåret från 2,57 till 2,40 SEK. Detta medför att Fair Value (FV) enligt en DCF-analys nu är 71 SEK.  Scaniaaktien, som i skrivande stund handlas till  84,50 SEK, är därmed övervärderad med 19% och därför blir rekommendationen att sälja ner till FV-nivån på kort sikt.

  scania_res_och_prog_20091

  Länk till Scania Q1 rapport. Om ni inte orkar läsa hela rapporten så kan ni läsa VDs kommentarer här.

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Nokia Q1: Varför rusade aktien?

  Posted on April 17th, 2009 Peter Tjernström 2 comments

  Världens ledande mobiltelefontillverkare, Nokia, lämnade rapport för Q1 igår. När rapporten kom handlades Nokias aktie runt 108 kr på Stockholmsbörsen och hade vid stängning stigit 12,5% till 121,50. En kanonrapport kan man förmoda. Låt mig sammanfatta ett par hörnstenar från Nokias rapport.

  • Omsättningen minskade till 9,3 miljarder Euro. Detta var 27% (!) sämre än motsvarande kvartal förra året och 4,5% sämre än analytikernas förväntningar.
  • EPS exklusive extraordinära poster var 0,10 EUR mot väntat 0,11 EUR
  • Average Sales Price (ASP) var 65 EUR mot väntat 70 EUR
  • Nokia upprepar prognosen för den globala mobiltelefonmarknaden år 2009: ca. -10% i volym jämfört med 2008 års nivå.
  • Nokia skruvar ner förväntningarna på världsmarknaden för telekomsystem och relaterade tjänster och ser nu en minskning med 10% istället för tidigare kommunicerade 5%.

  Nokia säljer alltså mindre än förväntat, framförallt pga. att man får sämre betalt per telefon än väntat, och lyckas därför inte leva upp till vinstförväntningarna. Man upprepar eller sänker prognosen för sina viktigaste marknader. Ingen katastrofrapport, men heller inget som aktien ska rusa iväg för. Varför gör den då det?

  En rapport är som bekant inte bara siffror, det ska också levereras en berättelse till siffrorna. Här är Nokia åter mästare på att kompensera en lite sämre rapport med antydningar om en ljusare framtid.

  Först och främst: en siffra, rörelsemarginalen för devices and services, är riktigt bra: 10,4% jämför med förväntat 8,5%.

  Nokias vd, Oli-Pekka Kallasvuo, meddelade dessutom på presskonferensen att man kommer att lansera 7 st avancerade mobiler (s.k. smartphones) bara under Q2. N97 börjar säljas i juni och kommer att ge märkbar effekt på försäljning och resultat under andra kvartalet. Den stora effekten kommer emellertid i de nästföljande kvartalen.

  Det avgörande var dock att Nokia sade att man har ”förbättrad visibilitet” på mobiltelefonmarknaden under innevarande kvartal. De flesta väljer att tolka det som att botten är nådd. I detta sammanhang kan det vara värt att komma ihåg när Ericssons förre vd Curt Hellström flera kvartal i rad efter IT- och Telekomkraschen 2001 talade om ”dålig eller ingen visibilitet” på systemmarknaden. Det var ett sätt att säga: ”vi har ingen aning om när detta ska bli bättre och vi ser heller inga indikationer i den riktningen”. Förbättrad visibilitet är alltså lika med förbättrat resultat.

  Men är verkligen ett kvartal med nollresultat och en rörelsemarginal på över 10% för mobilerna det sämsta som vi kommer att se för Nokia i denna lågkonjunktur? Jag tror inte det.

  Andra sammanfattningar av Nokias rapport: Affärsvärlden, DN, FT

  Rate this article! 3.00 out of 5