Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Analys: Avanza Bank Q2 rapport

  Posted on July 17th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Stretch Target har gått igenom Avanzas Q2 rapport från den 10 juli och därefter uppdaterat vår prognos för 2009. Nedan följer en kort genomgång av de viktigaste punkterna i rapporten.

  Kontotillväxt

  Som vi konstaterat i en tidigare analys är tillväxten av nya konton den viktigaste förutsättningen för att Avanza ska kunna uppnå sina tillväxtmål. Avanza rapporteade en sekvensiell kontotillväxt om 5,8%, vilket gjorde att tillväxten sedan Q2 2008 hamnade på 21%. Detta är i linje  med medelvärdet för de senaste 10 kvartalen och medförde således inga överraskningar

  Intäkter

  På grund av lägre marknadsräntor än väntat och en ordentlig börsuppgång under början av kvartalet så avvek både räntenettot och courtageintänterna från vår prognos. Räntenettot blev något sämre och courtageintänterna  betydligt bättre än förväntat. Men då både ränte- och courtagemarginalen var höga 87%, så slog Avanza våra intäktsförväntningar för kvartalet med 30%.

  Kostnader

  Kostnaderna var 15% lägre än motsvarande kvartal förra året och därmed exakt som vår prognos.

  Slutsats och värdering

  För avslutningen av 2009 räknar vi med en liten sättning av aktiemarknaden och att Avanza därmed får svårt att upprepa rekordet på 82 miljoner i courtagenetto. Vi vet också att riksbanken sänkt räntan ytterligare och att detta redan har påverkat den korta STIBOR-räntan. Vi räknar med att denna räntenivå består under året och att Avanzas räntenetto för vart och ett av kvartalen Q3 och Q4 blir 8-9 miljoner lägre än för Q2. Detta ger en vinst per aktie (EPS) om 7,34 kr för 2009.

  Det är dock troligt att både aktiemarknaden och räntenivån ser en uppgång under 2010. Vi lägger in detta i vår prognos och får då en EPS-ökning om 10% för 2010. Långsiktigt räknar vi fortfarande med en vinsttillväxt om 4%.

  Med dessa estimat ger en DCF-analys oss ett riktkurs på 124 kr. Avanza handlas i skrivande stund till 121 kr efter flera dagar av stigande kurser på Stockholmsbörsen. Långsiktigt är aktien köpvärd på denna nivå, medan den kortsiktige aktören kan avvakta de närmaste dagarnas utveckling för att eventuellt kunna köpa på en lägre nivå.


  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Nordnet Bank AB acquires EQ Bank: a good deal?

  Posted on May 17th, 2009 Peter Tjernström No comments

  The Swedish on-line broker and bank Nordnet Bank AB (NN B) announced on Friday, May 15 that it will acquire 100% of the shares in Finnish EQ Bank. Nordnet will pay 37.5 million EUR in cash for Finland’s largest on-line broker.

  EQ Bank made an operating loss of 6 million EUR on the year to December 2008 on revenues of 27.2 million EUR. The company has roughly 57.000 customers and employs 154 staff.

  Nordnet’s chief executive, Carl-Viggo Östlund, said that the deal is expected to contribute positively to Nordnet’s EPS by 2010.

  The deal values the loss-making EQ Bank at 1.4 times the revenue in 2008, a valuation in stark contrast to the one of major Swedish (profit-making) on-line brokers Avanza (AZA) and Nordnet itself. Avanza is currently valued at 6.1 times the revenue and Nordnet at 3.5. This difference naturally reflects other important valuation aspects, such as profit margins, risk exposure and growth potential.

  But it also shows that if Nordnet manages to turn EQ Bank around, it can increase the value of the acquired company to at least twice what they paid for it.

  Comment from Nordnet’s CEO (Swedish).

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Utvärdering av aktieanalyser: Scania, Avanza

  Posted on May 13th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Det har blivit dags att utvärdera hur mina rekommendationer fallit ut så här långt. Först ska jag kanske nämna att jag skriver bolagsanalyserna lika mycket för mig själv och mina kunder som för er läsare. Jag följer även själv alltid de rekommendationer jag ger.

  Avanza: Den 22 april presenterade jag min analys av Avanzas Q1 rapport och rekommenderade köp på lång sikt upp till riktkursen på 102 kronor. Aktien har dess gått som tåget och toppade idag på 114 kr innan den drogs med i den allmänna nedgången och stängde på 110 kr. Totalt sett är detta en avkastning om 16 % sedan köprådet och aktien ligger väl över målkursen. Detta gör att rekommendationen ändras till avvakta. Om man inte vill vara exponerad mot finanssektorn så ska man givetvis sälja och ta hem vinsten. Jämfört med storbankerna har dock Avanza en mycket lägre risk och jag menar att det finns göda skäl att tro att aktien utvecklas bättre än finanssektorns genomsnitt de kommande 18 månaderna.

  Scania B: I min analys den 30 mars rekommenderade jag köp upp till 75 kr. När jag sedan stämde av det den 4 april hade aktien, stärkt av den allmänna uppgången, stigit med 24 % på fyra dagar (!) och jag ändrade min rekommendation till avvakta. Rekylen uteblev och aktien steg vidare till som mest 93,75 kr innan den stora rekylen kom. Däremellan, när aktien stod i 84,50 kr rekommenderade jag sälj ner till 71 kr efter att ha analyserat Q1 rapporten.

  scania_week_to_may13

  När det väl går utför kan det gå fort (se bilden), Scania B har nu sjunkit 18 % på en vecka och stängde idag på 76,50 kr. Idag kom också nyheten att IF Metalls medlemmar på Scania godkänner lönesänkning i kombination med arbetstidsförkortning. Detta är klart positivt för Scania då de, om vändningen kommer senast under 2010 (så de kan undvika varsel), kommer att kunna rampa upp produktionen snabbare än konkurrenter som har skurit ner kraftigt på personal. I vilket fall som helst står min värdering fast och sälj rekommenderas fortfarande ner till 71kr.

  Jag har i dagsläget sålt mitt innehav i Scania i väntan på en nedgång på kort sikt, men behåller Avanza.

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Analys: Avanza Bank Q1 rapport

  Posted on April 22nd, 2009 Peter Tjernström No comments

  Avanza Bank är ett tillväxtföretag med stora ambitioner. Bolagets mål är att den årliga vinsttillväxten långsiktigt ska uppgå till 15–25 procent.

  I Q1 rapporten som kom igår framgår att antalet konton ökat med 4% på ett kvartal och med 22% på ett år. Det är i sig fina tillväxtsiffror. Avanzas problem är dock att den årliga vinsten per konto har minskat med 40% under samma år.

  En av orsakerna till detta är naturligtvis att kundernas sparkapital, vilket i princip är detsamma som Avanzas inäktsbas, har minskat i takt med börsen under 2008. Detta hade till följd att resultatet efter skatt minskade med 19% jämfört med Q1 förra året. Som ni kan se i grafen nedan så har omsättningen och vinsten före skatt minskat i takt med börsen efter att de båda toppade i Q4 2007.

  Avanza profit and total income

  Avanza profit and total income

  En annan förklaring till de minskande intäkterna är att fondspararna har övergett fonder på tillväxtmarknader (med högre intäkter för Avanza) till förmån för säkrare och billigare räntefonder. Men i och med riskbankens kraftiga räntesänkningar finns det all anledning att tro att denna trend kommer att brytas inom kort, om den inte redan har gjort det.
  Hur ser det då ut när vi tittar framåt? Jag har gjort en prognos för återstoden av 2009 och tänker här gå igenom de väsentliga posterna i resultaträkningen:


  1. Courtageinkomster och motsvarande bruttomarginal

  Inkomsterna från courtage föll med 11% jämfört med Q1 förra året och de är främst beroende på kundtillväxt och börsutveckling. Jag räknar med en något lägre kundtillstömningstakt än förra året och att börsen håller sig på nuvarande nivåer för att stiga något senast i Q4. Detta gör att jag räknar med att Q2 blir 10% lägre än 2008 och att Q4 hamnar på samma nivå som 2008. Bruttomarginalen har varit väldigt stabil mellan 82%-85% de senaste åren. Jag räknar med 85% eftersom bolaget kommunicerat att introduktionen av marknadsplatsen Burgundy kommer att sänka provisionskostnaderna redan under Q2. För fondintäkter och övriga kommisionsintäkter räknar jag med att de ligger på samma nivå som Q1.


  2. Ränteintäkter och räntebruttomarginal

  Eftersom marknadsräntorna har sjunkit kraftigt den senaste tiden, så har Avanzas ränteintäkter gjort detsamma. Jag räknar med att riksbanken efter gårdagens räntesänkning kommer att hålla styrräntan oförändrad året ut, men att en kundtillväxten och ökad värdepappersbelåning under andra halvåret kommer att öka ränteintäkterna med 20% jämfört med första kvartalet.
  Avanza skriver i sin kvartalsrapport att de sjunkande räntorna pressar bolagets räntemarginaler. Det är sant att intäkterna sjunker och att bolaget har fasta kostnader som inte kan följa med räntenivån nedåt. Men om man ser till räntebruttomarginalen (ränteintäkter minus ränteutgifter), så har denna ökat från 51% till 72% på ett kvartal! Då 72% ligger närmare den marginal som Avanza tidigare har kunnat håll, så räknar med att den ligger kvar på denna nivå för 2009.

  3. Kostnader
  En positiv överraskning i rapporten var att Avanza lyckats minska sina totala kostnader med 18% jämfört med förra året. Det överstiger målet som var 10-15%. Jag räknar med att bolaget kan bibehålla detta och för varje kvartal minska kostnaderna med 15% jämfört med motsvarande kvartal förra året. Detta ger då en minskning om 16% på årsbasis.

  4. Slutsats och risker
  Sammantaget ger detta en EPS om 6,33 kr, vilket motsvarar en minskning med 7% jämfört med 2008. Under ett antagande om 4% långsiktig vinsttillväxt, så värderar en DCF-analys aktien till 108 kr. Justerat för utdelningen som betalas ut idag (6 kr) blir det 102 kr. Avanza är inte exponerat mot den typ av kreditrisker som andra banker är. Avanza lånar ut pengar med värdepapper som säkerhet och kan dessutom utöva tvångsförsäljningar om obalanser skulle uppstå. En minskad kundtillströmning är istället den största risken med aktien. De senaste åren har ökningstakten för nya konton legat kring 6% per kvartal (se bild nedan). Om denna minskar måste banken kompensera det med ökad omsättning och vinst per konto för att värderingen inte ska sjunka. Aktien handlas idag till 95 kr och jag rekommenderar därför köp upp till riktkursen 102 kr.

  Kontotillväxt Avanza

  Kontotillväxt Avanza

  Rate this article! 3.00 out of 5