Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Analys: Scania inför Q2 rapporten

  Posted on July 22nd, 2009 Peter Tjernström No comments

  Efter att världens näst största lastbilstillverkare, AB Volvo, rapporterat för Q2 finns det anledning att se över vår prognos (se tidigare artikel) för Scania som kommer med rapport den 23 juli. Här ett par noteringar från Volvos rapport som är relevanta för Scania:

  • Den europeiska totalmarknaden för tunga lastbilar väntas åtminstone halveras under 2009 jämfört med 2008 och den nordamerikanska marknaden spås minska med 30–40 procent. Detta är en upprepning av tidigare prognos.
  • Volvo hade det fortsatt mycket tungt i Europa under Q2: Lastvagnsleveranserna var ned 66 procent på årsbasis (Q1: -60%).
  • Volvo har fortsatt höga kreditförluster, i storleksordningen 25% av ränte- och hyresintäkter. Kreditförlusterna ökade också kraftigt för Scania under Q1 (se tidigare artikel).

  Totalt sett pekar detta på att återhämtningen från denna låga nivå kommer att ta längre tid än vi tidigare trott och vi tvingas justera ned lastbilsförsäljningen för 2009 något, samtidigt som vi tar höjd för ökade kreditförluster. Dessutom har risken i Scaniaaktien ökat då Beta (den koefficient som mäter aktiens volatilitet relativt index) har ökat sedan sist (nu 1,45 enligt Avanza.se). Den nya prognosen hittar ni i grafen nedan.

  scania_res_och_prog_2009_2

  Denna prognos ger nu en vinst per aktie, EPS, om 1,94 kr för 2009.  Då vi nu är nere på väldigt låga vinstnivåer för 2009 ( Scania tjänade 3,80 kr per aktie bara under Q2, 2008), så krävs det en bra prognos även för 2010 för att räkna fram en rimlig värdering på aktien. Denna gång väljer vi att göra den omvända analysen, dvs. vilken resultatnivå som ger samma vädering som den nuvarande aktiekursen. Jag konstaterar att det krävs en EPS år 2010 om 6,30 kr för att motivera den nuvarande aktiekursen på 83,75 kr. Detta motsvarar 12 procents försäljningstillväxt (jämfört med vår prognos) och en rörelsemarginal om 7%.

  Det är inte omöjligt att Scania når upp till detta, men då vi i nuläget inte har några som helst tecken på marknadstillväxt så förefaller värderingen något ansträngd. Vi avvaktar rapporten innan vi tar position i aktien. Den något mer riskbenägne tar kort position inför rapporten.

  Rate this article! 3.00 out of 5

  Comments are closed.