Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Peter Schiff: After two years of rally, the deluge of hyperinflation

  Posted on May 21st, 2009 Peter Tjernström 2 comments

  All professional investors are asking themselves the same question right now: “Is the recent surge on the stock markets world wide just a bear market rally or does it mark the end of the financial crisis?”.

  According to Peter Schiff, the financial crisis is far from over. In fact, the worst is yet to come, but first everyone will party on President Obama’s stimulus for two years.

  Peter Schiff, President & Chief Global Strategist of Euro Pacific Capital, is according to himself one of the few non-biased investment advisors to have correctly called the current bear market in U.S. dollar denominated assets before it began.

  Peter Schiff

  Peter Schiff

  As a result of his accurate forecasts on the U.S. stock market, economy, real estate, the mortgage meltdown, credit crunch, subprime debacle, commodities, gold and the dollar, he is becoming increasingly more renowned in the U.S. and world wide. His best selling book, “Crash Proof: How to Profit from the Coming Economic Collapse”, was published by Wiley & Sons in February of 2007.

  It shall also be said that it seems like Mr Schiff has been unable to turn these predictions into investment returns for his clients. Allegedly, his strategy also caused huge losses in 2008. It is difficult to understand why he, if certain of the crash, didn’t centre his strategy around shorting U.S. stocks.

  In a recently published article, Mr Schiff argues that the Bernanke/Obama massive stimulus will buy us a two year rush before the hangover sets in. According to him, we were already suffering from the doping injected by Greenspan/Bush in 2001, which “prevented a much needed recession and bought us seven years of artificial growth”. The multi-trillion dollar bill was due 2008.

  He argues that inflation can sometimes look like growth but “it is no more capable of creating wealth than a hall of mirrors is capable of creating people.”

  I do agree with him that the massive stimulus is a punishment for those holding cash and that these people need to seek more inflation-secure assets, such as common stock. As long as money is virtually free, it is burning in the pocket and asset market bubbles are inevitable.

  In Swedish context, I have noticed few critical comments about the very-low-interest-rate-immense-stimulus strategy. Two articles (one recent) in SvD denote exceptions.

  But if Mr Schiff is right about all this, even about the 2 years, you as an investor have no choice but to follow the trend and invest in the stock market or even in property. You just have to know when to exit.

  Mr Schiff’s article in full.

  Rate this article! 3.67 out of 5
 • Undervärderade IT-konsulter: VA väljer bolag utan hänsyn till skillnader i affärsmodell

  Posted on May 20th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Veckans affärer publicerar en, om än översiktlig så ändå intressant, analys av Stockholmsbörsens IT-konsulter. Intressant även för läsare av våra artiklar, då vi i förrgår presenterade en detaljerad analys av Addnode.

  VA går inte in på detaljer utan anlysen går ut på att jämföra två nyckeltal, Price/Sales med EBITDA/Sales, och kommer därigenom fram till att alla analyserade bolag, utom HiQ, är undervärderade.

  Detta tar inte hänsyn till skillnader i exempelvis geografisk spridning, affärsmodell och kundbas. Jag är övertygad om att dessa faktorer kommer att ge en bättre vägledning för det närmaste årets resultat än nyckeltal baserat på 2008.

  I en lite luddig formulering skriver VA att “marknadsföreträdare räknar med att branschen minskar med 4–5 procent jämfört 2008″. Det kan noteras att vi har räknat med en större nedgång i den konservativa analysen av Addnode nedan.

  Artikeln från Veckans affärer

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Analys: Addnode

  Posted on May 18th, 2009 Peter Tjernström 1 comment

  Addnode är ett IT-konsultbolag som har en lite annan profil än andra på Stockholmsbörsen, (t.ex. Sigma, HiQ), då endast 50% av omsättningen kommer från tjänster, dvs. konsulter. Resten kommer från programvaror samt support och underhåll av dessa. Detta är en attraktiv fördelning i en lågkonjunktur då konsultdelen snabbt kan drabbas av minskad beläggning. Vd Staffan Hanstorp är genom Aretro Capital AB, ett bolag som han äger tillsammans med Jonas Gejer, huvudägare i Addnode. Bolaget är uppdelat i fyra affärsområden:

  Addnode intäktsslagDesign Management: Design, konstruktion och IT-drift för byggsektorn och tillverkande industri. Denna del har högst omsättning men lägst marginaler, vilket beror på att support och underhåll är det största intäktsslaget och att konsultdelen bara utgör 22%. Ledningen kommenterar i Q1 rapporten att efterfrågan från tillverkningsindustrin har försvagats, medan efterfrågan från bygg- och fastighetssektorn är relativt stabil.

  Product Lifecycle Management: IT-lösningar som hanterar och strukturerar information och processer kring en produkts hela livscykel (PLM-system).

  Process Management: Verksamhetskritiska ärendehanteringssystem och säkerhetslösningar. På grund av att den offentliga sektorn utgör en stor del av uppdragen, så är detta segment stabilare än övriga. Här utgör konsulterna 76% av omsättningen, och man får anta att detta är anledningen till att affärsområdet har de högsta marginalerna.

  Content Management: Moderna affärstillämpningar baserade på webbteknologi. Fokusområden är Content Management, applikationsutveckling och systemintegration, geografisk informations- och positioneringsteknologi (GIS) samt IT-lösningar för automatiserade kundkontakter. Konsultdelen utgör 61% av omsättningen. Q1 är det första kvartalet som det förvärvade Strand Interconnect har konsoliderats. Ledningen kommenterar att affärsområdet har påverkats av konjunkturnedgången. 40 medarbetare har lämnat affärsområdet och man får anta att ytterligare neddragningar inte kan uteslutas.

  Balansräkningen:

  Även om Addnode har en väldigt stor Goodwill-post om 408 miljoner kr i förhållande till Eget Kapital om 608 miljoner kr, så ser finanserna bra ut; kassaflödet från den löpande verksamheten var 28 miljoner kr under fösta kvartalet och 116 miljoner under 2008. På så sätt kunde de mindre förvärven under 2008 betalas kontant. Genom en kombination av återköp av aktier och förvärv genom nyemission så har antalet utestående aktier varierat under 2008. Jag bygger prognosen på antalet utestående aktier per 2009-03-31: 23,65 miljoner st.

  Prognos 2009 och värdering:

  För det första ska det sägas att det konjunkturella läget för konsultbolag är i högsta grad osäkert just nu. Det bekräftas också av Addnodes VD som inleder kvartalsrapporten med orden ”I skrivande stund är det svårare än någonsin att förutsäga vart marknaden är på väg”. Med anledning av detta kommer våra prognoser att vara relativt konservativa. Alla jämförelser nedan gäller Q1 2009 jämfört med Q1 2008 såvida inte annat anges.

  Omsättningen för Q1 ökade med 10% till 276 miljoner, men rörelsemarginalen nästan halverades till 5,8% (9,7%). EPS efter skatt minskade till 0,50 (0,97). Orsaken till att vinsten minskar på detta sätt trots att omsättningen ökar är att omsättningen hålls uppe pga flera förvärv under 2008 som inte finns med i jämförelsesiffrorna och att omsättningen hos dessa (och hos Addnode), samt förmodligen också konsultbeläggningen, har minskat.

  Sorgebarnet är Content Management där omsättningen har ökat med 18 miljoner jämfört med förra året trots att Strand Interconnect konsoliderats. Justerat för Strand har omsättningen minskat med ca 7 miljoner eller 11%. EBITA-marginalen affärsområdet har fallit från 15,9% till 4,0%.

  Nettoomsättningen per anställd under Q1 har minskat med -12%, så koncernens omsättningstapp ligger ungefär på den nivån.

  Vi tror att alla affärsområden kommer att få ett fortsatt tufft 2009,(utom Process Management där prognosen blir att de ligger kvar på 2008 års nivå), vilket innebär att marginalerna kommer att försämras under Q2 och Q3 innan de kan vända upp något mot slutet av året. Det brukar ta minst 2-3 kvartal innan man får ordning på ett större förvärv (som Strand är) och kan nå synergieffekter. I prognosen måste man även ta hänsyn till säsongsvariationerna. Omsättningen för Q3 burkar ligga 12-15% lägre än Q1-Q2 och Q4 20%-25% högre.

  Resultat 2008, Prognos för Q2-Q4 2009

  Resultat 2008, Prognos för Q2-Q4 2009

  Sammantaget leder detta till en kraftigt försämrad EPS om 1,63 kr för 2009. Under förutsättning att konjunkturen sedan förbättras något så tror vi att Addnode åter kan nå en EPS om 2,00 kr under 2010, vilket skulle vara i linje med 2007 års resultat (men med högre omsättning och sämre marginaler). Under ett antagande om 4% årlig tillväxt ger en DCF-analys ett Fair Value (FV) om 29,50kr.

  Slutsats:

  En konservativ prognos för 2009 och 2010 ger ett FV om 29,50kr. Addnode hadlas i skrivande stund till 23,20kr senast betalt. Vi köper därför Addnode upp till FV fram till Q2-rapporten där vi väntar oss en bättre vägledning för återstoden av 2009.

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Nordnet Bank AB acquires EQ Bank: a good deal?

  Posted on May 17th, 2009 Peter Tjernström No comments

  The Swedish on-line broker and bank Nordnet Bank AB (NN B) announced on Friday, May 15 that it will acquire 100% of the shares in Finnish EQ Bank. Nordnet will pay 37.5 million EUR in cash for Finland’s largest on-line broker.

  EQ Bank made an operating loss of 6 million EUR on the year to December 2008 on revenues of 27.2 million EUR. The company has roughly 57.000 customers and employs 154 staff.

  Nordnet’s chief executive, Carl-Viggo Östlund, said that the deal is expected to contribute positively to Nordnet’s EPS by 2010.

  The deal values the loss-making EQ Bank at 1.4 times the revenue in 2008, a valuation in stark contrast to the one of major Swedish (profit-making) on-line brokers Avanza (AZA) and Nordnet itself. Avanza is currently valued at 6.1 times the revenue and Nordnet at 3.5. This difference naturally reflects other important valuation aspects, such as profit margins, risk exposure and growth potential.

  But it also shows that if Nordnet manages to turn EQ Bank around, it can increase the value of the acquired company to at least twice what they paid for it.

  Comment from Nordnet’s CEO (Swedish).

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Utvärdering av aktieanalyser: Scania, Avanza

  Posted on May 13th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Det har blivit dags att utvärdera hur mina rekommendationer fallit ut så här långt. Först ska jag kanske nämna att jag skriver bolagsanalyserna lika mycket för mig själv och mina kunder som för er läsare. Jag följer även själv alltid de rekommendationer jag ger.

  Avanza: Den 22 april presenterade jag min analys av Avanzas Q1 rapport och rekommenderade köp på lång sikt upp till riktkursen på 102 kronor. Aktien har dess gått som tåget och toppade idag på 114 kr innan den drogs med i den allmänna nedgången och stängde på 110 kr. Totalt sett är detta en avkastning om 16 % sedan köprådet och aktien ligger väl över målkursen. Detta gör att rekommendationen ändras till avvakta. Om man inte vill vara exponerad mot finanssektorn så ska man givetvis sälja och ta hem vinsten. Jämfört med storbankerna har dock Avanza en mycket lägre risk och jag menar att det finns göda skäl att tro att aktien utvecklas bättre än finanssektorns genomsnitt de kommande 18 månaderna.

  Scania B: I min analys den 30 mars rekommenderade jag köp upp till 75 kr. När jag sedan stämde av det den 4 april hade aktien, stärkt av den allmänna uppgången, stigit med 24 % på fyra dagar (!) och jag ändrade min rekommendation till avvakta. Rekylen uteblev och aktien steg vidare till som mest 93,75 kr innan den stora rekylen kom. Däremellan, när aktien stod i 84,50 kr rekommenderade jag sälj ner till 71 kr efter att ha analyserat Q1 rapporten.

  scania_week_to_may13

  När det väl går utför kan det gå fort (se bilden), Scania B har nu sjunkit 18 % på en vecka och stängde idag på 76,50 kr. Idag kom också nyheten att IF Metalls medlemmar på Scania godkänner lönesänkning i kombination med arbetstidsförkortning. Detta är klart positivt för Scania då de, om vändningen kommer senast under 2010 (så de kan undvika varsel), kommer att kunna rampa upp produktionen snabbare än konkurrenter som har skurit ner kraftigt på personal. I vilket fall som helst står min värdering fast och sälj rekommenderas fortfarande ner till 71kr.

  Jag har i dagsläget sålt mitt innehav i Scania i väntan på en nedgång på kort sikt, men behåller Avanza.

  Rate this article! 3.00 out of 5