Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • How volatility deteriorates your leveraged ETF (e.g. XACT Bull) over time

  Posted on April 8th, 2009 Peter Tjernström 3 comments

  This article will describe why market volatility will make leveraged exchange traded funds (ETFs) lose value compared to the underlying asset and why these funds are unsuited for long term holding.

  During the last 7 months or so, ever since the fall of Bear Stearns, the world has experienced very volatile asset markets. On the stock markets world wide, the long term trend has clearly been down for some time. One way to exploit market downward trends is to use an EFT with short, i.e. negative, leverage. XACT Bear and XACT Bull, with 50% negative and 50% positive leverage respectively, are the by far most popular ETFs in Sweden. Across the world there are of course similar products. All have in common that they are exchange traded and offer leverage against and underlying value, often a stock index.

  In order to make sure that the leverage is maintained daily, the funds are doing a daily rebalancing of their derivatives such as index futures or swaps. The short explanation to way these funds will lose on volatility is: in order to maintain a constant leverage, they are forced to buy at higher prices and sell at lower.

  To deal with this in a more systematic way: please have a look at the graph below. You can clearly see that in a volatile market, the leveraged ETFs will be outperformed by the underlying index after some periods of ups and downs.

  volatility_etf

  After 9 days of alternating 5% increase and 5% decrease, the index is at 97,8 points whereas the funds with 50% leverage are at 95 points (independent of leverage direction). Note also that the fund with 100% leverage loses more that twice as much and ends up at 91,4 points. Without going into the maths, this shows clearly that the percentage loss as a function of leverage is a steeper-than-linear one.

  Now let us look at an example from reality. The graph below shows XACT Bull (blue line) and its underlying index OMX30 (red line) from October 21, 2008 to January 12, 2009. I have deliberately adjusted the dates so that OMX30 is at the reference value (“80”) on both of these dates. As you can see in the graph, XACT Bull is at 77.5 and thus has lost more than 3% of its value in less than 3 months. No dividend was paid out by the fund during this period of time.

  omx30_and_bull_20081021_2009_01_12

  In summary, it obvious that while leveraged ETFs are good for hedging and short term speculation, they are not suitable for long term holding.

  Rate this article! 3.75 out of 5
 • Ska börsens värdering minska i flera år framöver?

  Posted on April 7th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Om man tittar på historiska data från 1881 och framåt och därefter drar slutsatser om framtiden, så blir det som rubriken indikerar. Morgan Stanleys strateger har tagit fram en rapport som citeras i tidningen Affärsvärlden, där man jämför P/E-talet för bolagen i indexet S&P 500 med det långsiktiga genomsnittet.

  Enligt grafen (här är förresten som publiceras i den länkade artikeln ovan, har börsen (S&P 500) nu varit övervärderad sedan 1991. Under 2008 gick värderingen för första gången på 17 år under det långsiktiga genomsnittet.  Att döma av tidigare korrektioner ska vi nu får se en börs med liknande P/E-tal som nu eller lägre i mer än 10 år framöver!

  Men detta behöver inte betyda att det är läge att sälja av allt och återkomma om 10 år. Egentligen är det inte över eller under medelvärdet som är intressant här, utan snarare förändringen av värderingen, dvs derivatan på den presenterade grafen.

  Man kan t.ex. konstatera att från 1983 till 1988 ökade värderingen mer eller mindre konstant (faktum är att den ökade mer eller mindre konstant i 17 år, ända till år 2000). Som bekant var dessa år mycket goda börsår, då även vinsterna steg.

  Just den aspekten är intressant att fundera vidare på. Grafen presenterar ju P/E-talet, dvs en kvot mellan pris och vinst. För att denna kvot ska öka krävs att priset ökar mer än vinsterna. Vi vet att i början av en längre börsnedgång så faller först priset pga. oro för vinstfall och därefter kommer vinsterna att falla. Om vi nu använder historien för att spå in i framtiden så ska vi alltså förvänta oss fallande P/E-tal ett par år framöver. Aktierna (dvs priset) har redan fallit, det vet vi. Än är det dock få bolag som har rapporterat förluster. Har vinsterna, eller snarare vinstprognoserna, fallit tillräckligt ännu? Om inte, kan vi nog förvänta oss att det blir värre innan det blir bättre.

  (Här är förresten en bättre bild av samma graf från en väldigt liknande artikel av samma författare.)

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Börskommentar: Börsen senaste veckan och slutsatser för Scania B

  Posted on April 4th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Stockholmsbörsen har stigit kraftigt den senaste veckan, exempelvis har det lite bredare indexet OMX Stockholm_PI gått upp ca. 13% sedan börsen öppnade i tisdags.

  I väntan på rapporterna från Q1 är det just nu mycket fokus på makroekonomisk statistik och nyheter som kan påverka konjukturen och företagens förutsättningar. Så när man från G20-mötet kommunicerade att man enats om att stimulera världsekonomin med sammanlagt 1.100 miljarder dollar, så mottogts det med glädje på börserna över hela världen. Andra, exempelvis The Economist, är dock mera skeptiska.

  Vad gäller Scania B så har aktien stigit med ca 24% till 79,50kr senast betalt på fyra dagar. Den har därmed redan passerat kursmålet som jag fastlade i min analys den 30 mars. Scanias kunder är väldigt beroende av en fungerande kreditmarknad för att finansiera sina köp. I  grafen nedan kan man se att aktien gått mycket bättre än OMXSPI sedan nyheterna om G20-stimulanserna kom under torsdagen. Detta förklaras med att placerana räknar med att just sådana åtgärder bidrar till att både stimulera ekonomin och lösa problemen på kreditmarknaden samt att Scania tjänar mera på detta än många andra bolag.

  scania_omxspi

  scania_omxspi

  Det är drygt 3 veckor kvar till den 27 april då Scania presenterar sin Q1-rapport. Eftersom min bolagsanalys är oförändrad jämfört med den 30 mars, så blir rådet att avvakta med köp till aktien sjunkit ner i den undre delen av intervallet, dvs. 70-75kr.
  Som alltid är det omöjligt att förutse hur en aktie ska utvecklas i det korta perspektivet, men för den uppmärksamme placeraren tror jag att det kommer att finnas tillfällen innan rapporten att köpa på nivåer 10% lägre än idag.

  Rate this article! 3.00 out of 5
 • Principles of Project Management, Part 1: Forming your core team

  Posted on April 1st, 2009 Peter Tjernström No comments

  If you haven’t managed a project yet, but are interested in doing so, one way of preparing for that task would be to read a book on the topic. However, I am the first one to admit that while many books give you a good insight into the technicalities and the techniques of Project Management, they can’t prepare you for the parts more related to leadership such as how to form a team and manage conflicts in the project. [1]

  The simple reason for starting with the team is that if your core team isn’t working as a unit, you can forget about the project charter, the plan, the risk assessment and all the other stuff. In the face of even the smallest challenge, your project is going to fail anyway.

  So, how to do it? The first step is to realise that you are in charge of forming your team and of the team’s performance. Hence, you should preferably pick the team members yourself. Here you must strike the balance between specialized experts and good team leaders. If a certain position in your core team implies leading a sub-project with 10 members or more, you should definitely select the person with the best team management skills.

  You may object that your company’s way of working doesn’t allow you to freely choose your team members. This is quite often the case, but you should nevertheless try to negotiate a compromise with the project sponsor. There are often positions in a project core team, which will be more critical than others. Argue that for these positions it is essential that you’ll have Mark and Susan (or whatever their names are) on your team.

  My advice is to go with the people that you know will be committed and work hard to achieve the project targets, even if they potentially have controversial opinions or will cause disagreements from time to time. Of course, you shouldn’t inject permanent sources of conflict into your core team, but remember that a project team without intense discussions isn’t a working one.

  One team selection principle that I would caution against is to choose weak and even incompetent members with the purpose to make you seem better and stronger in comparison. One person famous for practicing this principle is the former Swedish Prime Minister Göran Persson, who after the election in 2002 announced as ministers at least six previously rather unknown individuals with merits inadequate for their respective positions. Mr Persson himself failed to get re-elected in 2006, not because the Swedish electorate so much preferred the opposition but because they were fed up with the Prime Minister.

  ————————————————————————

  [1] The techniques are of course important, and one good example of a rather condensed book on Project Management is this one from Verzuh.

  It is worth mentioning that in this version from 2008, Verzuh has added a Chapter 10: “Building a high-performance project team”, which wasn’t present in the first version released in 1999.

  Rate this article! 3.00 out of 5