Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Analys: Scania Q1 Rapport

  Posted on April 28th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Igår rapporterade Scania för första kvartalet och i princip var alla poster utom kassaflödet sämre än analytikernas prognoser. Jag ska nedan gå igenom väsentliga delar av resultatet och revidera min prognos för 2009.  Först några nyckelresultat:

  • Nettoomsättningen minskade med 28% jämfört med Q1 2008 och 30% sekvensiellt
  • Antalet levererade lastbilar minskade med 43% jämfört med Q1 2008. I centrala och östra europa var minskningen 77%, medan Latinamerika bara minskade med 7%. I Brasilien, som är Scanias största marknad, ökade Scania sin marknadsandel från 18,9% till 26,6%. Jämfört med Q4 2008 minskade lastbilsleveranserna med 38%
  • Rörelsemarginalen blev 3,2% jämfört med förväntade 3,7% och 16,4% förra året
  • Omsättningen inom serviceprodukter steg med 2% jämfört med Q1 2008
  • Finansnettot blev -342 miljoner kronor. Här inkluderades en ovanligt stor kostnad i omvärderingen av finansiella instrument om 115 miljoner
  • Kreditförlusterna (konstaterade och befarade) blev 151 miljoner jämfört med 8 miljoner samma kvartal i fjol

  Anledningen till att nettoomsättningen inte minskar lika mycket som lastbilsleveranserna är att Scania kunnat ta ut ett högre genomsnittligt pris och att serviceprodukterna, som i nuläget utgör ca. 25% (!) av nettoomsättningen, håller upp totalen.

  Jag hade förväntat mig 8% lägre omsättning är det faktiska utfallet, (framför allt då jag inte trodde att servicedelen skulle hålla tillbaka så bra), men även lägre kostnader och därför en högre marginal (se tabell nedan). Här är framför allt kreditförlusterna en besvikelse, ca. 100 miljoner sämre än förväntat. Därför är också rörelseresultatet 138 miljoner sämre än jag förväntat mig. Just kreditförlusterna är väldigt svåra att uppskatta och medför i dagsläget en osäkerhet i värderingen av bolaget.

  Även finansnettot var en besvikelse; ca. 160 miljoner lägre än jag förväntat mig. Allt detta sammantaget så blev nettoresultatet per aktie hela 63% sämre än förväntat, även om det då ingår poster som får anses vara av engångskaraktär.

  Den enda siffra, förutom serviceverksamheten,  som är riktigt stark är kassaflödet; Scania lyckas nå ett positivt kassaflöde på 1,8 miljarder kronor. Detta kan jämföras med konkurrenten Volvo AB som i Q1 noterade ett negativt kassaflöde om ca. 15 miljarder kronor.

  Scania Q1 2009, prognos och utfall

  Scania Q1 2009, prognos och utfall

  Prognos 2009

  Jag skruvar upp försäljningsprognosen något (se bild nedan för resultatet av prognosjusteringen) baserat på den överraskande starka eftermarknadsaffären (serviceprodukter). Och även om jag måste justera prognosen för högre kreditförluster och försämrat räntenetto så blir reslutatet en relativt liten eps-justering för helåret från 2,57 till 2,40 SEK. Detta medför att Fair Value (FV) enligt en DCF-analys nu är 71 SEK.  Scaniaaktien, som i skrivande stund handlas till  84,50 SEK, är därmed övervärderad med 19% och därför blir rekommendationen att sälja ner till FV-nivån på kort sikt.

  scania_res_och_prog_20091

  Länk till Scania Q1 rapport. Om ni inte orkar läsa hela rapporten så kan ni läsa VDs kommentarer här.

  Rate this article! 3.00 out of 5

  Comments are closed.