Project Management and Investments
RSS icon Email icon Home icon
 • Alfa Laval – Varning för häftiga reaktioner

  Posted on April 19th, 2009 Peter Tjernström No comments

  Alfa Lavals aktie har, i likhet med stockholmsbörsen i stort, gått bra och stigit med ca. 10% under de två senaste börsdagarna. Bloaget presenterar sin Q1-rapport imorgon den 20 april kl 13:45 och i fredags omsattes aktier till ett värde av 570 miljoner SEK i bolaget, vilket är ca. tre gånger så mycket som den genomsnittliga omsättningen under den senaste månaden.

  alfalaval_april16_17_2009

  En anledning till detta kan vara blankare som har fått kalla fötter inför rapporten. Aktien tillhör nämligen de mest utlånade på stockholmsbörsen; den 9 april var ca. 30 miljoner aktier, (7% av aktiestocken), utlånade. Ett annat sätt att få en uppfattning om utlåningens relativa storlek (än att jämföra med det totala antalet aktier) är att ställa den i relation till hur många aktier av detta slag som omsätts på börsen varje dag. Senaste veckan har dagsomsättningen i Alfa Laval i medeltal varit 325 miljoner SEK. Nuvärdet av de 30 miljoner aktierna som var utlånade den 9 april är 2310 miljoner SEK. Detta ger att ca 7 genomsnittliga dagsomsättningar (gdo, min förkortning) är utlånade. Detta är mycket. Som jämförelse kan nämnas HM med 1,5 gdo och SEB A med 1 gdo.

  Om en stor andel av aktierna i ett företag är utlånade kan det ge upphov till onormalt stora svängningar även vid små nyheter kring företaget. Inför en rapport ökar naturligtvis sannolikheten för oväntade nyheter.

  Som ett färskt exempel kan nämnas Trelleborg, där aktier till ett värde av ca. 3,5 gdo var utlånade inför rapporten i fredags. Rapporten var bättre än väntat och aktien steg 25% på en dag till en omsättning som var mer än 5 ggr större än snittet under senaste veckan.

  Oavsett om man äger eller har blankat aktier i Alfa Laval finns det alltså anledning att förbereda sig på häftiga kursrörelser imorgon.

  Rate this article! 3.00 out of 5

  Comments are closed.